INTIME

ΣΥΡΙΖΑ κερνά (ΕΦΚΑ), ΣΥΡΙΖΑ πίνει (Τρ. Αττικής)

Σε “φωτογραφική” εισήγηση συμμετοχής του ΕΦΚΑ με 70 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, ύψους 198 εκατ. ευρώ προχώρησε ο φορέας.

Η εισήγηση από τις οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας αναφέρει όλα τα δεδομένα (πλήρη κάλυψη, μερική συμμετοχή, μικρότερη συμμετοχή), ωστόσο στο σενάριο της συμμετοχής του ΕΦΚΑ με 70 εκατ. ευρώ το ποσοστό του Ταμείου μειώνεται στο 37,4% και όπως τονίζεται «δίδεται χώρος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο σε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και την κατάλληλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσδώσει αξία στην τράπεζα και συνακόλουθα στους μετόχους της δια της καταβολής μερισμάτων».

Αναλυτικά, όπως τονίζεται στην εισήγηση: «Σε περίπτωση που ο ΕΦΚΑ συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εξαντλώντας το προαναφερόμενο ποσό των 70 εκ. ευρώ, (αποκτώντας 233.333.333 νέες μετοχές Χ 0,3 ευρώ εκάστη) θα μειώσει το ποσοστό του στην τράπεζα σε 37,4 % και θα πρέπει να πωλήσει τα περισσευούμενα δικαιώματα προτίμησης (16,8 τεμάχια) που δεν θα ασκήσει.

Σε αυτή την περίπτωση, της μερικής άσκησης των δικαιωμάτων, ο ΕΦΚΑ διαφυλάττει ένα μεγάλο μέρος της επενδυμένης περιουσίας του στην τράπεζα, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, διατηρεί τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας (τουλάχιστον 1/3 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) του ν.2190/20 ενώ παράλληλα δίδεται χώρος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο σε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και την κατάλληλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσδώσει αξία στην τράπεζα και συνακόλουθα στους μετόχους της δια της καταβολής μερισμάτων.

ΣΥΡΙΖΑ κερνά (ΕΦΚΑ), ΣΥΡΙΖΑ πίνει (τρ. Αττικής)

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η τράπεζα θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που διαμορφώνονται στο νέο τραπεζικό τοπίο που δημιουργείται, ώστε με την περαιτέρω μείωση λειτουργικού κόστους και την επένδυση σε νέες τεχνολογίες  να μπορεί να ανταγωνισθεί τις συστημικός τράπεζες».

Ποιος είναι, όμως, ο στρατηγικός επενδυτής ο οποίος θα επιλεγεί από την Τράπεζα Rotchild (σ.σ. η επενδυτική τράπεζα η οποία συνεργάζεται με το Δημόσιο στις εκδόσεις ομολόγων) και θα προσδώσει αξία στην Τράπεζα, ύστερα από τις διαδοχικές  αυξήσεις κεφαλαίου που εξαΰλωσαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων;

Όπως θα δούμε, με την πλήρη συμμετοχή του ΕΦΚΑ το ποσοστό του στρατηγικού επενδυτή θα περιοριζόταν μεταξύ 10-20%, ενώ με την συμμετοχή κατά 70 εκατ. ευρώ το ποσοστό θα αυξηθεί δίνοντας στον επενδυτή μεγαλύτερα κέρδη αν υπάρχουν. Επιπλέον, όπως θα δούμε, από τα δεδομένα του ΕΦΚΑ  προκύπτει ένα σοβαρό ερωτηματικό: Σε μια περίοδο που ο ΕΦΚΑ εμφανίζεται ως πλεονασματικός (με 3 δισ. ευρώ) γιατί η κυβέρνηση δεν επιλέγει την πλήρη συμμετοχή προκειμένου το Ταμείο να ανακτήσει ένα μέρος των διαχρονικών τοποθετήσεών του στην Τράπεζα;

Πως τα 810 εκατ. ευρώ του ΕΦΚΑ (και των παλαιότερων ταμείων) αξίζουν 30,2 εκατ. ευρώ  με μερίσματα μόλις 16 εκατ. ευρώ…

Ο ΕΦΚΑ ως διάδοχος οργανισμός των παλαιότερων ταμείων κατείχε ποσοστό 45,58% των μετοχών στην Τράπεζα Αττικής κατέχοντας, προ του reverse split 1.066.208.855 μετοχές. Στα έτη 1997-2018, η συμμετοχή των ταμείων ανήλθε συνολικά σε 810 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έλαβε μερίσματα μόλις 16 εκατ. ευρώ. Και η αξία της συμμετοχής, πριν από την τωρινή αύξηση κεφαλαίου, ανήλθε μόλις σε 30, 2 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα ασφαλιστικά ταμεία συμμετείχαν στις αυξήσεις κατόπιν έντονων πιέσεων από υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ  και τελικά τα αποθεματικά εξαϋλώθηκαν, ενώ ύστερα από την τελευταία αύξηση αποφασίστηκε η τωρινή, τη στιγμή που κατά γενική ομολογία η τελευταία αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σε  πολύ υψηλά επίπεδα (ανώτερα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών)

Μεταβίβαση δικαιωμάτων στο ΤΣΜΕΔΕ;

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαρροές, υπάρχει σχεδιασμός ώστε τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν από τον ΕΦΚΑ (16,8 εκατ. μετοχές ) να μεταβιβαστούν στο ΤΣΜΕΔΕ.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, το ταμείο μαζί με τον ΕΦΚΑ δεν θα κατέχουν κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής και έτσι την πλειοψηφία θα κατέχει ο ξένος επενδυτής. Ωστόσο,  προκύπτει ένα ερωτηματικό καθώς για την μεταβίβαση  των δικαιωμάτων θα πρέπει να δοθεί χρηματικό αντάλλαγμα.

Η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 22/12/17 της Τράπεζας, η Attica Bank ATE  προβαίνει σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank θα αυξηθεί έως 197.970.668,40 ευρώ με την έκδοση και διάθεση έως και 659.902.228 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης  0,30 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων κοινών μετόχων, με αναλογία 4 νέες μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι στην  περίπτωση κατά την οποία ο ΕΦΚΑ θα ασκούσε πλήρως  τα δικαιώματα του, το ποσοστό του νέου επενδυτή θα ανερχόταν σε 10-20%. Τώρα με την μειωμένη συμμετοχή αυξάνεται το ποσοστό του στρατηγικού επενδυτή για τον οποίο ο εισηγητής  είναι βέβαιος ότι όχι μόνο θα προσδώσει αξία, αλλά και θα προχωρήσει στην καταβολή μερισμάτων στους μετόχους.

 


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Politik την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018