Η Ελλάδα πρώτη σε επενδύσεις του σχεδίου Γιούνκερ

Το σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται τώρα να παραγάγει 274 δισ. ευρώ επενδύσεων στην ΕΕ και να ωφελήσει 600.000 ΜμΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 87% του αρχικού στόχου της κινητοποίησης 315 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2018.

Τα νέα αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν τις πρόσφατες χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Χάρη στην εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, ο όμιλος της ΕΤΕπ έχει εγκρίνει μια χρηματοδότηση 55 δισεκατομμυρίων ευρώ για έργα και για ΜμΕ στα 28 κράτη-μέλη, που θα κινητοποιήσουν 274 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, 374 έργα υποδομής και καινοτομίας –που αντιπροσωπεύουν χρηματοδότηση ύψους 41,3 δισεκατομμυρίων ευρώ– έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Επιπλέον, έχουν εγκριθεί 389 συμφωνίες χρηματοδότησης –συνολικού ύψους 13,7 δισ. ευρώ– για μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Επί του παρόντος, οι πέντε πρώτες χώρες σύμφωνα με τις επενδύσεις που ενεργοποιούνται από το ΕΤΣΕ, σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.