Τέλος η «αυτόφωρη διαδικασία» για τους δημοσιογράφους

Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου στη Βουλή, υπάρχει σημαντική διάταξη που αφορά και στον δημοσιογραφικό κλάδο, αφού καταργεί την αυτόφωρη διαδικασία και στα δια του Τύπου, τελούμενα αδικήματα της εξύβρισης, δυσφήμισης και συκοφαντικής δυσφήμισης.

Συγκεκριμένα το άρθρο 33 αναφέρει:

«Στο άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομία (π.δ. 258/1986, Α’ 121), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Στην περίπτωση των εγκλημάτων των άρθρων 361, 362 και 363 του Ποινικού Κώδικα δεν ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων άρθρων, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι».