Τα βόδια της Ευρύκλειας στην Ιθάκη και ο Ικτίνος με απόδοση 352% σε 52 εβδομάδες

Τα υψηλά σημεία έτους του Χρηματιστηρίου (895 μονάδες) αντιπροσωπεύουν τη στρατηγική των ξένων επενδυτών: Η χώρα οδεύει προς την «έξοδο», αλλά πέραν αυτών δεν είναι επενδύσιμη , εξ ου και η υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών.

Και επειδή ο πρωθυπουργός επέλεξε την Ιθάκη για τις ανακοινώσεις, ο μύθος αναφέρει ότι η τροφός του Οδυσσέα, η Ευρύκλεια, τον γνώρισε( σ.σ. την τροφό την είχε αποκτήσει ο γέρο – Λαέρτης με βόδια).

Για να επιστρέψουμε στις αποδόσεις, σε αυτό το σφικτό πλαίσιο ορισμένες μετοχές έχουν υπεραποδώσει δίνοντας σημαντικά κέρδη σε όλους όσοι τις ακολούθησαν. Σε διάστημα 52 εβδομάδων και από 1/1 οκτώ μετοχές απέδωσαν υψηλά κέρδη, με πρώτη σε απόδοση την «Ακρόπολη» του Χρηματιστηρίου, τον Ικτίνο, με κέρδη 164% από 1/1/2018 και 352% σε διάστημα 52 εβδομάδων.

Η βιομηχανία μαρμάρων εκμεταλλεύεται άριστα την υψηλή ζήτηση για ελληνικό μάρμαρο και αυξάνει την παραγωγή της, τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη. Εκτός από τη δική της μονάδα, λειτούργησε και τη μονάδα της πρώην «Λαζαρίδης», ενώ πρόσφατα απέκτησε νέο δικό της λατομείο.

Όπως είχε πει ο ιδιοκτήτης και βασικός μέτοχος στο Business Stories, Ε. Χαϊδάς, σε συνέντευξή του πριν από ένα χρόνο περίπου, «η αξία των λατομείων δεν αποτιμάται στον ισολογισμό». Αυτό και συνέβη. Η μετοχή σημείωσε μια τρομακτική άνοδο, καθώς εν τω μεταξύ το fund Amer Gestion απέκτησε το 5% των μετοχών από τα επίπεδα των 3 ευρώ. Η κεφαλαιοποίησή της ανήλθε στα 168 εκατ. ευρώ.

Οι άλλοι μεγάλοι κερδισμένοι

Απόδοση 49% έχει προσφέρει η Τέρνα Ενεργειακή σε διάστημα 52 εβδομάδων και από 1/1 τα κέρδη ανήλθαν σε 35%. Η ώθηση στην εταιρεία δόθηκε με το επιτυχημένο placement σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και έκτοτε βελτιώθηκε η εμπορευσιμότητα της μετοχής, αλλά και οι αποδόσεις.

Το νοσοκομείο Υγεία από 1/1 έδωσε κέρδη 58% σε όλους όσοι ακολούθησαν τη «μάχη» για την απόκτησή του (Cvc Capital). Σε επίπεδο 52 εβδομάδων τα κέρδη ανήλθαν σε 152%.

Κέρδη 38,8% εμφανίζει η Βιομηχανία γιαουρτιού Κρι-Κρι από την αρχή του χρόνου, ενώ σε επίπεδο 52 εβδομάδων τα κέρδη φθάνουν το 41%. Η εταιρεία εμφανίζει σταθερή κερδοφορία, αυξημένες εξαγωγές ενώ αποδίδει και μέρισμα.

Άνοδο 27% έδωσε η μετοχή της Άνεμος, καθώς υπήρχαν οι ειδήσεις για την πώλησή της, ενώ σε επίπεδο 52 εβδομάδων τα κέρδη έφθασαν το 32%.

Κέρδη 23,55% παρουσιάζει η «Πετρόπουλος», στην οποία έχει αποκτήσει σημαντικό ποσοστό το αγγλικό fund Brevan Howard.

Σταθερά κέρδη της τάξης του 13% από 1/1 εμφανίζουν επίσης και οι μετοχές ΓΕΚ και Σαράντης.