Τι θα ζητήσει για οικονομία-Brexit-μεταναστευτικό

Τι θα ζητήσει για οικονομία-Brexit-μεταναστευτικό

Του Γιάννη Συμεωνίδη

Σήμερα Πέμπτη, 13 κι αύριο Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με βασικά ζητήματα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (2021- 2027), τις εξελίξεις για το Brexit, το μεταναστευτικό και τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης.

Ως προς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει πως ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής, προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση και τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή.

Για το λόγο αυτό, η χρηματοδότηση των νέων πολιτικών, όπως η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των παραδοσιακών πολιτικών της ΕΕ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, οι οποίες αποτελούν βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Προς το σκοπό αυτό, απαιτούνται νέοι ευρωπαϊκοί ίδιοι πόροι για να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της ΕΕ.

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να σταθεί στην ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία επί του νέου δημοσιονομικού πλαισίου εντός της θητείας της παρούσας Κομισιόν.

Ως προς το ζήτημα του Brexit, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει πως η συμφωνία αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας απαιτεί μία πολύ ευαίσθητη ισορροπία και πως δεν υφίστανται περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως προς το Σύνοδο του Ευρώ, η χώρα μας υποστηρίζει την ολοκλήρωση της Ευρωζώνης με θεσμούς οι οποίοι θα υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία και υποστηρίζει τις προτάσεις για ισχυρό προϋπολογισμό της Ευρωζώνης με σταθεροποιητική λειτουργία.

Συλλογική λύση

Ως προς το μεταναστευτικό, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη ευρωπαϊκής συλλογικής λύσης απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση του μεταναστευτικού/ προσφυγικού ζητήματος, στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης.

Ο πρωθυπουργός, σε αυτό το πλαίσιο, θα υπογραμμίσει πως όλες οι προτάσεις σχετικώς με τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου είναι αλληλένδετες κι αποτελούν δέσμη μέτρων.

Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται στο δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ όλων των κρατών- μελών της ΕΕ.