Τουρκία: Σήμερα το crash-test για τη λίρα

Πολύ κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για την Τουρκία και την τουρκική λίρα, μιας και θα υποστεί το τεστ της πραγματικότητας με την δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Αυγούστου.

Βασικό λόγο της αδυναμίας του τουρκικού νομίσματος αποτελεί η άρνηση της κεντρικής τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια.

Η Τουρκία θεωρεί ότι αποτελεί θύμα οικονομικής επίθεσης από το εξωτερικό, κυρίως από τις ΗΠΑ, με το κόστος ήδη για τράπεζες και κοινωνία να είναι μεγάλο.

Υπάρχει περίπτωση χρεοκοπίας ή στάσης πληρωμών ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν μεγάλες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.