Τυχερά παιχνίδια: Άνοιγμα της αγοράς και αύξηση στα 460 εκατ. ευρώ

Σημαντικές αλλαγές στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια αναμένονται μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Παραπολιτικά» στην έντυπη έκδοσή της, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη στα χέρια του τα στοιχεία που συνέλεξε η Grant Thornton, η εταιρεία που είχε αναλάβει να ετοιμάσει την έρευνα για τις άδειες των εταιρειών στο διαδικτυακό τζόγο. Όλα αυτά, ενόψει της κατάθεσης του τρίτου νομοσχεδίου της κυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα τυχερά παιχνίδια.

Οι κυριότερες αλλαγές

Βάσει της μελέτης στην οποία προχώρησε η ερευνητική εταιρεία και των εισηγήσεών της, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε καθοριστικές αλλαγές στο προσεχές διάστημα. Οι σημαντικότερες εισηγήσεις της για τα τυχερά παιχνίδια, λοιπόν, είναι οι εξής:

  • Να υπάρχει απεριόριστος αριθμός αδειών.
  • Οι σχετικές άδειες να είναι δύο τύπων.
  • Το κόστος της κάθε άδειας να ανέρχεται στα 500.000 ευρώ εφάπαξ και η ετήσια καταβολή να φτάνει τα 50.000 ευρώ.
  • Να είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση SAFE διακομιστή εντός της χώρας, με σκοπό να υπάρχει κλειστό σύστημα κύκλωμα πληρωμών, καθώς και υλοποίηση συναλλαγών μέσω αποκλειστικά αδειοδοτημένων ιδρυμάτων.
  • Να υπάρχει συμμετοχή της τάξης του 35% του ελληνικού δημοσίου επί των ακαθάριστων εσόδων.
  • Να γίνει τροποποίηση της φορολογίας των παικτών.
  • Να υποβάλλεται εγγύηση ύψους  500.000 ευρώ ή 5% επί των ακαθάριστων εσόδων.
  • Η έδρα του παρόχου να βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η εταιρεία να έχει μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ, καθώς και να διασφαλίζεται η φερεγγυότητα του παρόχου και των μετόχων του.

Μεγέθυνση της αγοράς

Εφόσον γίνουν αποδεκτά και εφαρμοστούν τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι θα υπάρξει ρυθμός μεγέθυνσης της αγοράς της τάξης του 7%. Εάν επιβεβαιωθεί αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης, η αγορά θα οδηγηθεί στα επόμενα 12 χρόνια σε αύξηση της τάξης του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η προβλεπόμενη ετήσια αύξηση της αγοράς θα ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ και συνολικά στο διάστημα από το 2019 έως το 2030 θα αγγίξει τα 460 εκατ. ευρώ.