ΙΝΤΙΜΕ

«Φιλί της ζωής» από το ΣτΕ στους ελεύθερους επαγγελματίες

Το «φιλί της ζωής» έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους με «μπλοκάκι», μικρομεσαίους, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Με απόφασή του έκρινε ότι σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος ισχύει νέα πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος.

Ακόμα το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η εγκύκλιος ΠΟΛ1223/2011 που προβλέπει το αντίθετο, συγκρούεται με τις διατάξεις του νόμου 3986/2011, ενώ επισημαίνει ότι με την εν λόγω εγκύκλιο δεν παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις, αλλά εισάγονται πρωτογενείς νομοθετικές ρυθμίσεις. Επισημαίνεται ότι η νομοθεσία (νόμος 3986/2011) προβλέπει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες την πρώτη πενταετία της δραστηριότητάς τους, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

Το ΣτΕ ασχολήθηκε με την υπόθεση με αφορμή προσφυγή δικηγόρου, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2007 έκανε έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών συμβούλων και συμβούλων διαχείρισης και έξι μήνες μετά έκανε διακοπή εργασιών επιτηδευματία. Το 2015 προέβη σε νέα έναρξη επιτηδεύματος με αντικείμενο την δικηγορία.

Κατά τα δύο πρώτα έτη της δικηγορίας του επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ για το οποίο άσκησε ενδικοφανή προσφυγή στην πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία απορρίφθηκε. Έτσι ο δικηγόρος προσέφυγε στην Δικαιοσύνη.

Το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 89/2019 πιλοτική απόφαση του (νόμος 3900/2010) έκρινε ότι οι ελεύθεροι, επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό από αυτό που ασκούν τώρα και στη συνέχεια, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους. Και αυτό ανεξάρτητα εάν ο επαγγελματίας είχε συμπληρώσει πέντε χρόνια άσκησης της αρχικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σε άλλο σημείο το ΣτΕ επισημαίνει ότι «μη νομίμως η φορολογική αρχή προέβη στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος» στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι σε περίπτωση που γίνει διακοπή της άσκησης επαγγέλματος πριν τη συμπλήρωση της 5ετίας και στη συνέχεια να γίνει νέα έναρξη εργασιών στο ίδιο όμως επάγγελμα, ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.