«Όχι» του ΣτΕ στους 353 μετόχους και εργαζόμενους του ΟΑΣΘ

Κόκκινη κάρτα έδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας στους 353 πρώην μετόχους και εργαζόμενους του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (ΟΑΣΘ), που ζητούσαν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που αφορά στον τρόπο αποτίμησης της περιουσίας του Οργανισμού.

Ειδικότερα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Χρήστο Ράμμο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, με την  υπ΄ αριθμ. 982/2018 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση των 353, καθώς έκρινε ότι δεν έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 5503/400/24.1.2018 αποφάσεως του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Με την επίμαχη υπουργική απόφαση, προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός, με κατακύρωση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της απογραφής και αποτίμησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΟΑΣΘ, η οποία περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο με το άρθρο 22 του νόμου 4482/2017.

Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν, ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, ενώ ο νόμος 4482/2017 δεν παρέχει σχετική εξουσιοδότηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την έκδοση παρόμοιας απόφασης. Ακόμη, υποστήριζαν ότι δεν ήταν νόμιμη.

Τι απεφάνθη το ΣτΕ για τον ΟΑΣΘ

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν, ότι από την εν λόγω υπουργική απόφαση δεν προκαλείται βλάβη στα οικονομικά συμφέροντά τους, καθώς έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού και προς εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος.

Με άλλα λόγια, η εν λόγω υπουργική απόφαση δεν αφορά το κεφάλαιο εκείνο για την απόδοση χρημάτων προς τους 353 από τη μη αποσβεσθείσα αξία του ΟΑΣΘ μετά την αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων.

Δηλαδή, δεν αποσκοπεί η επίμαχη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4482/2017, που προβλέπει ότι για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν πλήρως αποσβεσθεί, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στους μετόχους του ΟΑΣΘ τη μη αποσβεσθείσα αξία και συγκεκριμένα το τίμημα που θα καθοριστεί κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός.

Ούτε όμως η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, προσθέτει το ΣτΕ, συνιστά απόφαση η οποία έχει σχέση με τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού.