120 δόσεις: Τι περιμένει η κυβέρνηση

Στην τελική ευθεία μπαίνουμε πλέον σ’ ότι αφορά τη ρύθμιση οφειλών που προβλέπει το νομοσχέδιο των 120 δόσεων μετά τις βελτιώσεις που έγιναν στο τέλος του περασμένου μήνα, με την προθεσμία υπαγωγής να λήγει στις 31 Σεπτεμβρίου και να αφορά όλους τους φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018.

Όπως προβλέπουν οι βελτιωτικές ρυθμίσεις που έγιναν, ξεμπλοκάρουν άμεσα 1.200.000 λογαριασμοί που έχουν δεσμευθεί από την Εφορία, ενώ παράλληλα σταματούν επικείμενες δεσμεύσεις που αφορούν πάνω από 1.700.000 οφειλέτες, εφόσον βέβαια υπαχθούν στη ρύθμιση. Επίσης το επιτόκιο μειώνεται από 5% σε 3%.

Τα κριτήρια που προβλέπονται για να μπορεί κάποιος να μπει στη ρύθμιση, αφορούν την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος την τελευταία πενταετία εκτός κι αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο έτος, γεγονός που θα δηλώσει στην πλατφόρμα, ενώ πλέον να εντάξει αναδρομικά και τις οφειλές που τυχόν θα προκύψουν από αυτές τις δηλώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Εξάλλου το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 20 ευρώ, ενώ ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 18.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο TAXISnet.

Η ρύθμιση δε, για τα εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ προβλέπει προοδευτικό συντελεστή, προκειμένου να προσδιορίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών για τον κάθε οφειλέτη κι έτσι ο αριθμός των δόσεων που προκύπτει συναρτάται με το χρέος του, ενώ μείωση των συντελεστών προβλέπεται και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που υπάρχουν.

Ετσι, για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται συντελεστής. Για τμήμα εισοδήματος:

-Από 10.000,01 ευτρώ έως και 15.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 4%
-Από 15.000,01 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 6%
-Από 20.000,01 ευρώ έως και 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 8%

-Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 10%
-Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 12%
-Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%
-Από 75.000,01 ευρώ έως  100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20%
-Από 100.000 ευρώ και πάνω ο συντελεστής είναι 25%.

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσουν δύο δόσεις. Ήδη 250.000 οφειλέτες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, με το συνολικό ποσό που θα ρυθμιστεί να αγγίζει τα 1,85 δισ. ευρώ.