Αυξάνονται τα εγγυημένα συμβόλαια στην Euroleague

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου των μετόχων της Euroleague στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ένδεκα ιδιοκτήτες της ECA (Euroleague Commercial Assets) αξιολόγησαν την πρόοδο της διοργάνωσης και συζήτησαν παραμέτρους για λήψη στρατηγικών αποφάσεων στο εγγύς μέλλον.

Όσα συζητήθηκαν στο συμβούλιο της Αθήνας θα παρουσιαστούν για επίσημη έγκριση στην επόμενη συνάντηση των μετόχων. Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν να συνεχίσουν να ορίζουν τις αρχές και τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση προς την κατεύθυνση της αύξησης της σταθερότητας της Euroleague, μέσα από την αύξηση του αριθμού των εγγυημένων συμβολαίων.

©Πηγή: amna.gr