Αλλεργικές παθήσεις σχετίζονται με ψυχικές διαταραχές

Μέχρι τώρα ξέραμε τις αλλεργίες της εποχής. Τι γίνεται όμως όταν οι αλλεργικές παθήσεις σχετίζονται με ψυχικές διαταραχές; Έτσι, λοιπόν, μία μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα έδειξε ότι οι ασθενείς με άσθμα και πυρετό διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ψυχιατρικών διαταραχών.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου της Ταϊβάν διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 11% των ασθενών με τις δύο αυτές συχνές αλλεργικές παθήσεις εκδήλωσαν ψυχιατρική διαταραχή εντός 15 ετών, συγκριτικά με μόλις το 6,7% αυτών χωρίς τις συγκεκριμένες αλλεργίες.

Αν και προηγούμενες μελέτες είχαν συσχετίσει τις αλλεργίες με συγκεκριμένες ψυχιατρικές ή συναισθηματικές διαταραχές, η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που δείχνει σχέση μεταξύ δύο συχνών αλλεργιών και του κινδύνου εκδήλωσης μιας ψυχικής πάθησης.

Το άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα και η ατοπική δερματίτιδα, είναι κάποιες από τις πιο συχνές αλλεργίες.

Όταν οι ερευνητές αξιολόγησαν δεδομένα από την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία διαπίστωσαν ότι παλαιότερες μελέτες είχαν συνδέσει τις αλλεργικές παθήσεις με συγκεκριμένες ψυχιατρικές ή συναισθηματικές διαταραχές. Για παράδειγμα, μια μελέτη που είχε γίνει στη Δανία είχε δείξει ότι τα παιδιά με αλλεργίες είχαν περισσότερα συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα.

Ωστόσο, μια μελέτη που είχε γίνει στην Ταϊβάν είχε δείξει ότι η αλλεργική ρινίτιδα είναι λιγότερο συχνή στα άτομα με σχιζοφρένεια.

Σε τι οδήγησαν τους ερευνητές τα αντίθετα συμπεράσματα

Έτσι, λοιπόν, εξαιτίας των αντικρουόμενων συμπερασμάτων, οι επιστήμονες εντόπισαν 46.647 άτομα που ήταν εγγεγραμμένα σε βάση με αλλεργικές παθήσεις και 139.941 χωρίς. Εν αντιθέσει με τις προηγούμενες έρευνες, συμπεριλήφθηκαν άτομα κάθε ηλικίας.

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι, μέσα σε 15 χρόνια το 10,8% των ατόμων με αλλεργική πάθηση είχε εκδηλώσει ψυχιατρική διαταραχή, συγκριτικά με το 6,7% της ομάδας ελέγχου. Αυτό μεταφράζεται σε 1,66 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης ψυχιατρικής διαταραχής αν το άτομο έχει αλλεργία.

Μια πιο λεπτομερή εξέταση των στοιχείων αποκάλυψε ότι τα άτομα με ατοπική δερματίτιδα είχαν χαμηλότερο κίνδυνο ψυχιατρικής διαταραχής, ενώ εκείνοι με άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα υψηλότερο κίνδυνο.

Επιχειρώντας να αιτιολογήσουν τον συσχετισμό, οι ερευνητές εξηγούν ότι οι ψυχικές παθήσεις, όπως η κατάθλιψη και οι διαταραχές άγχους, συνεπάγονται την ύπαρξη φλεγμονής. Οι αλλεργίες επίσης περιλαμβάνουν τη φλεγμονή, έτσι λοιπόν, αυτή η κοινή συνισταμένη ίσως συντελεί στη συνύπαρξη των δύο καταστάσεων στον ασθενή. Το ψυχολογικό στρες μιας ψυχικής πάθησης επίσης είναι κάτι που συντελεί στα σωματικά συμπτώματα.