Ανήλικοι πρόσφυγες μπορούν να αιτούνται άσυλο για τις οικογένειές τους

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να επιτρέπεται στο εξής η επανένωση των ανήλικων προσφύγων με τις οικογένειές τους, ακόμα και αν έχουν πλέον ενηλικιωθεί πριν το τέλος της χρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση ασύλου.

Μέχρι πρότινος η χορήγηση ασύλου σε αυτές τις περιπτώσεις καθίστωνταν ιδιαίτερα δύσκολη για τα άτομα τα οποία ενηλικιώνονταν στην πορεία.

Πως έλαβε την απόφαση αυτή για τις οικογένειές τους

Την απόφαση αυτή, έλαβε το Δικαστήριο, έπειτα από την υπόθεση αίτησης ασύλου στην Ολλανδία μιας νεαρής κοπέλας από την Ερυθραία η οποία όμως ενηλικιώθηκε πριν από την συγκεκριμένη διαδικασία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της ολλανδικής Δικαιοσύνης παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, ισχυριζόμενο ότι ένας ανήλικος πρόσφυγας δεν θα μπορούσε με αυτό το σκεπτικό να καταλάβει εάν και πότε έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο για την οικογένειά του.

Κατόπιν αυτής της υπόθεσης, αποφασίστηκε ότι οι αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση θα πρέπει να καταβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση από τον ανήλικο καθεστώτος πρόσφυγα.