Άρχισαν κυλιόμενες διακοπές ρεύματος στην Κρήτη

Κυλιόμενες διακοπές ρεύματος άρχισαν στην Κρήτη. Η διάρκειά τους θα είναι έως μια ώρα και θα ολοκληρωθούν λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ, όπως ανήγγειλε ο διαχειριστής του δικτύου, λόγω της απεργίας της ΓΕΝΟΠ.

Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι φυσικό επακόλουθο της μείωσης του διαθέσιμου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Κρήτης, αλλά και της άπνοιας που έχει οδηγήσει σε μηδενισμό της παραγόμενης αιολικής ενέργειας.

Και έπεται συνέχεια…

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και ζητά επίσης τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος.