Δ. Αβραμόπουλος: Τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επιβολή των κανόνων ασφαλείας της ΕΕ

Την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη προς την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της που παρουσίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας, Τζούλιαν Κινγκ.

Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή σε ορισμένους βασικούς τομείς της Ένωσης Ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ανταλλαγή πληροφοριών, η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και η κυβερνοασφάλεια, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια. Στο πλαίσιο της επίθεσης στο Christchurch τον Μάρτιο του 2019, η Επιτροπή συνιστά επίσης να αρχίσει η ΕΕ διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

«Η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών αποτέλεσε απόλυτη προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή από την πρώτη στιγμή. Στηριζόμενοι στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, δημιουργήσαμε μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας – με βάση την εμπιστοσύνη, την κοινή χρήση πόρων και την αντιμετώπιση των απειλών από κοινού. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για πολλά απτά αποτελέσματα, όπως η νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια με στόχο τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό επικίνδυνων εγκληματιών, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός και εκτός διαδικτύου και τον περιορισμό της πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι άλλαξε η νοοτροπία μας όσον αφορά την ασφάλεια», σημείωσε ο Δ. Αβραμόπουλος, απευθύνοντας έκκληση στα κράτη μέλη «να διασφαλίσουν την επιβολή των κανόνων ασφαλείας της ΕΕ και την καλύτερη προστασία των πολιτών μας».

Από την πλευρά του, ο Τζ. Κινγκ δήλωσε: «Κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση της συλλογικής μας ασφάλειας. Μόνο μέσω της συνεργασίας και της συντονισμένης αντίδρασης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις σημερινές πολύπλοκες και πολύπλευρες προκλήσεις που αποτελούν για την ασφάλεια η τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα και η παραπληροφόρηση. Υπάρχουν ωστόσο κι άλλα να γίνουν. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να μην αφήσουμε χώρο δράσης στους τρομοκράτες, εντός και εκτός διαδικτύου, εντός και εκτός της ΕΕ. Περιμένω από το Συμβούλιο να δώσει το πράσινο φως για να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία, στρατηγικό εταίρο στην καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας».

Μεταξύ των σημείων στα οποία επικεντρώνεται η σημερινή έκθεση είναι η δράση για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Δεδομένης της συνεχούς απειλής που συνιστά το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, η Επιτροπή καλεί τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία έως το τέλος του 2019. Παράλληλα, σημειώνεται ότι έχουν προχωρήσει οι εργασίες μέσω εθελοντικών εταιρικών σχέσεων με διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ οι συμμετέχοντες στο φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο συμφώνησαν σε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ – έναν μηχανισμό ταχείας απόκρισης για την ανάσχεση της ταχείας εξάπλωσης τρομοκρατικού και βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Άλλες πτυχές της Ένωσης Ασφαλείας αφορούν τη βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τη συνεργασία για την ασφάλεια με τα Δυτικά Βαλκάνια. Στις 9 Οκτωβρίου, η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, ως συνέχεια του κοινού σχεδίου δράσης. Στις 7 Οκτωβρίου, η ΕΕ υπέγραψε επίσης συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων μεταξύ του Μαυροβουνίου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

©Πηγή: amna.gr