Δήμος Καλαμαριάς: Αιτήσεις για το βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για το βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος στον δήμο Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4508/2017 και την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/2018 απόφαση (ΦΕΚ 474/14-2-2018) καθορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προϋποθέσεις:

– Διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χρέους μέχρι και 14 Φεβρουαρίου 2018.
– Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του ακινήτου είτε στης/στου συζύγου αυτού.
– Να πρόκειται για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.
– Να υπάρχει ήδη εγκεκριμένη αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Α-δικαιούχοι ΚΕΑ ή Β- λοιπές κατηγορίες πολιτών).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986.

Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).

Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Λογαριασμός ΔΕΗ πρόσφατος.

Η αίτηση διατίθεται από την Κοινωνική υπηρεσία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά στην Κοινωνική Υπηρεσία, Ι.Παπανικόλα 18 & Αμισού Καλαμαριά (2ος όροφος, γραφείο 10), καθημερινά και ώρες 9.00-12.00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 31 4511 Αρμόδιος υπάλληλος: Οικονόμου Γαβριήλ / mail:[email protected]