ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.:Η ηλικία καθοριστικός παράγοντας για τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου

Η ηλικία των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και αναδεικνύει προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος, δήλωσε η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) Ρένα Μπαρδάνη, σε σημερινή εκδήλωση, ενόψει του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία που διοργανώνει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στη χώρα μας, η μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού ήταν τα 40 έτη, για να φτάσει το 2018 στα 43,7 έτη. Δηλαδή ο ελληνικός πληθυσμός, τα τελευταία 18 χρόνια γέρασε σχεδόν κατά τέσσερα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Αντώνης Ταργουτζίδης, μηχανολόγος-μηχανικός και συντονιστής παραρτημάτων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., σημείωσε ότι, πλέον ο κόσμος της εργασίας έχει αλλάξει και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ηλικία του εργατικού δυναμικού, η γήρανση. Όπως είπε, τις τελευταίες δεκαετίες, ο μέσος όρος ηλικίας του Έλληνα αυξάνεται κατά μέσο όρο δύο έτη, ανά 10 χρόνια. «Το ίδιο περίπου ισχύει και στο χώρο της εργασίας» ανέφερε ο κ. Ταργουτζίδης, γεγονός που, όπως εξήγησε, θέτει ορισμένα ζητήματα, καθώς οι εργαζόμενοι που απασχολούνται, είναι μεγαλύτερης ηλικίας και, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να μελετηθούν οι συνθήκες εργασίας – και αυτό γίνεται πανευρωπαϊκά – ώστε να μπορούν αυτοί οι εργαζόμενοι να αποδίδουν, αλλά και να βρίσκουν ικανοποίηση από την εργασία τους.

Παράλληλα, η κ. Μπαρδάνη υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης στον εργασιακό χώρο, συμβάλλει επίσης στην πρόληψη των κινδύνων στο χώρο κατοικίας. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, μπορούν να αναβαθμιστούν, αν συνδυαστούν κατάλληλα με τις δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

©Πηγή: amna.gr