Ενισχύεται ο θεσμός της Μαθητείας στον ΟΑΕΔ

Υψηλή αποτιμάται η απορρόφηση των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην αγορά εργασίας, μία τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία πρόσφατων ερευνών.

Ο Οργανισμός εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας. Ήδη, λειτουργούν 49 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, πανελλαδικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά πορεία του θεσμού, αλλά και στο πλαίσιο της προώθησης δράσεων εξωστρέφειας του Οργανισμού και σύμπραξης με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της Μαθητείας, ώστε να ενταθούν οι προσπάθειες τόνωσης της απασχόλησης τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι η νέα διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης επενδύει στην ποιοτική Μαθητεία, με δράσεις που στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση των προγραμμάτων και στην εξασφάλιση επαγγελματικής επιτυχίας για τους μαθητές.

«Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης, που να ανταποκρίνεται στον οικονομικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας και στην άμεση ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης και απορροφητικότητας» σημειώνει ο διοικητής του ΟΑΕΔ, υποστηρίζοντας ότι σε μία χώρα με υψηλή ανεργία, όπως είναι η Ελλάδα, ο θεσμός της Μαθητείας του ΟΑΕΔ προσφέρει μία πολύ σημαντική προοπτική για την αύξηση της απασχόλησης των νέων και την καλύτερη αντιστοίχιση και το συγχρονισμό των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

«Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ως νέα διοίκηση, σχεδιάζουμε την προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, που θα υπολογίζουν τις ανάγκες για εργατικό δυναμικό. Πρόσφατα, ανακοίνωσα τη δημιουργία νέου τμήματος Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής στη Χαλκίδα, μέσα από μία δυναμική σύμπραξη με το Σύλλογο Αρτοποιών της περιοχής, που θα προσφέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία του. Τέτοιες πρωτοβουλίες βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Οργανισμού Απασχόλησης» διευκρίνισε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η σημασία αυτού του θεσμού έγκειται στο γεγονός ότι η Μαθητεία αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι μαθητές που φοιτούν στις Σχολές του ΟΑΕΔ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας σε πολλές τεχνικές ειδικότητες. Ειδικότερα, οι μαθητευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, δήμους και στο δημόσιο τομέα.

 

©Πηγή: amna.gr