Έργα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.448.000 ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου ενέκρινε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη σχετική προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου βελτίωσης των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου υπέγραψαν την Τρίτη (10/4) η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, και η διοικήτρια του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», Ελένη Κανταράκη.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.448.000 ευρώ, εκ των οποίων 2.200.000 ευρώ για τις κτιριακές υποδομές και 248.000 ευρώ για τις προμήθειες.

Τι έργα προβλέπονται για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου

Η σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Νοσοκομείου Χίου, αφορά στη στατική ενίσχυση, επισκευή, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», με στόχο την αξιοποίησή τους για την κάλυψη αναγκών στέγασης κλινικών του Νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργασίες στατικής ενίσχυσης των κτιρίων, επισκευή στέγης, εσωτερικές βελτιώσεις, επισκευές και αναδιαρρυθμίσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση κελύφους, εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, δίκτυα ιατρικών αερίων, καθώς και εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων χώρων, ώστε να είναι εφικτή η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου. Παράλληλα, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα επιφέρει μείωση στο κόστος λειτουργίας τους, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης άλλων σημαντικών λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου.

Πέραν των εργασιών, προβλέπεται και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (κρεβάτια ασθενών, επιπλώσεις, ηλεκτρικές συσκευές και λοιπός εξοπλισμός), για την εύρυθμη λειτουργία των αναβαθμισμένων χώρων των κτιρίων 3 και 4.

Με βάση την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει την υλοποίηση των εργασιών μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής ενότητας Χίου.

«Με την Προγραμματική αυτή Σύμβαση, δήλωσε η περιφερειάρχης, συνδράμουμε στην υλοποίηση του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι και να ολοκληρωθεί ένα έργο που τόσο έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία της Χίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ