Φορτσάκης σε Κοντονή: «Με ποια κριτήρια απονέμετε χάρες;»

Ερώτηση για να μάθει τα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγήθηκε χάρη και έγινε άρση των νομικών συνεπειών σε καταδικασθέντες για σοβαρά αδικήματα από τον Σταύρο Κοντονή, κατέθεσε στη Βουλή ο Θεόδωρος Φορτσάκης.

Ο βουλευτής της ΝΔ ζητά να μάθει επίσης τη διαδικασία εξέτασης των σχετικών φακέλων, τη γνώμη των γνωμοδοτούντων οργάνων αλλά και ενδεχόμενη ύπαρξη άλλης ποινικής δίωξης εις βάρος των ευεργετηθέντων που να μην είχε οδηγήσει στην έκδοση αμετάκλητης ή ακόμα και οριστικής απόφασης.

Κατοχή και πώληση ναρκωτικών

Ο υπογράφων Βουλευτής επισημαίνει ότι η απονομή χάριτος έγινε σε καταδικασθέντες για κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών και η κλοπή κατ’ εξακολούθηση (ΕτΚ, τ. Γ΄ 883/08-09-2017), καθώς και εμπορία και πώληση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση και υπεξαίρεση αυτοκινήτου κατ’ εξακολούθηση (ΕτΚ, τ. Γ΄ 302/22-3-2018), προκειμένου  αυτοί, όπως αναφέρεται,  να μπορούν να  διορισθούν σε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς (Δήμοι, ΔΕΗ), να ασκήσουν σημαντικά επαγγέλματα (γιατροί, νοσηλευτές κλπ) ή να καταλάβουν άλλες θέσεις στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρο Κοντονή:

«Θέμα: Κριτήρια χορήγησης χάρης και άρσης νομικών συνεπειών καταδικασθέντων

Αθήνα, 12 Απριλίου 2018

Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδόθηκαν στις 10 και στις  14-8-2017 και στις 22-2-2018,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων, χαρίστηκε το υπόλοιπο της ποινής και ήρθησαν οι νομικές συνέπειες των πράξεων καταδικασθέντων για τη διεξαγωγή σοβαρών αδικημάτων.

Μεταξύ των αδικημάτων για τα οποία δόθηκε χάρη και επήλθε άρση των κατά νόμο συνεπειών, ήταν, σύμφωνα με τα Τεύχη Γ΄ 883/08-09-2017 και Γ΄ 302/22-3-2018 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

–    η κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών,
–    η κλοπή κατ’ εξακολούθηση,
–    η κλοπή μαζί με τετελεσμένη απάτη και απόπειρα πλαστογραφίας,
–    η νόθευση δημοσίου εγγράφου,
–    η εμπορία και πώληση ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση,
–    η υπεξαίρεση αυτοκινήτου κατ’ εξακολούθηση κ.α.

Η χορήγηση χάρης, μεταξύ άλλων, για ποινή καταβολής χρηματικού προστίμου 50.000 ευρώ και άρσης των συνεπειών της ποινής των καταδικασθέντων για τα αδικήματά τους έγινε, όπως αναφέρουν τα εν λόγω ΦΕΚ, προκειμένου αυτοί να μπορούν να διοριστούν στη ΔΕΗ ή σε Δήμους ως μόνιμοι υπάλληλοι ή σε άλλες θέσεις στο Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, όπως ως υπεύθυνοι φύλαξης ή να αποκτήσουν/ανανεώσουν την ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ ή να ασκήσουν το επάγγελμα του ιατρού ή της νοσηλεύτριας ή να καταλάβουν άλλες θέσεις.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Με ποια κριτήρια δόθηκε χάρη και έγινε άρση των νομικών συνεπειών των πράξεών τους στους καταδικασθέντες που αναφέρονται στα ΠΔ των 10 και 14-8-2017 και 22-2-2018 για τόσο σοβαρά αδικήματα, όπως η εμπορία και πώληση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση και η κλοπή κατ’ εξακολούθηση, και μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις,  με σκοπό να μπορούν να διοριστούν σε σημαντικές και ευαίσθητες δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς ή για να ασκήσουν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άμεμπτο ήθος;

2) Με βάση ποια διαδικασία εξετάστηκαν οι ατομικοί φάκελοι των ευεργετηθέντων και ποια ήταν η γνώμη των γνωμοδοτούντων οργάνων; Παρακαλείσθε να καταθέσετε όλα τα σχετικά έγγραφα.

3) Τι λόγους επικαλούνταν οι καταδικασθέντες στις αιτήσεις τους για απονομή χάριτος; Παρακαλείσθε να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων χάριτος).

4) Ποια ήταν η διαγωγή των καταδικασθέντων μέσα στη φυλακή;

5) Υπήρχε τυχόν κάποια άλλη ποινική δίωξη εις βάρος των καταδικασθέντων που να μην είχε οδηγήσει στην έκδοση αμετάκλητης ή ακόμα και οριστικής απόφασης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ