Η Εκκλησία κήρυξε τον πόλεμο στο υπουργείο Παιδείας

Τον «πόλεμο» στο υπουργείο Παιδείας κήρυξε η Εκκλησία της Ελλάδας, η οποία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στρεφόμενη κατά του νέου οργανισμού του υπουργείου, γιατί όπως αναφέρει αφαιρέθηκε από την αποστολή του «η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης». Δηλαδή αφαιρέθηκε η θρησκευτική αγωγή των νέων και παράλληλα περιόρισε το δικαίωμα αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η προσφεύγουσα Εκκλησία της Ελλάδος ζητά από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας να ακυρώσει ως αντισυνταγματικές ορισμένες από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/2018 που αφορούν στον επίμαχο νέο οργανισμό του υπουργείου Παιδείας.

Σημειώνεται ότι με αυτόν τον οργανισμό καθορίζονται οι  σκοποί, οι στόχοι,  οι  αρμοδιότητες και η οργάνωση γενικότερα  του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα όμως με την  Εκκλησία της Ελλάδος,  στο πρώτο του άρθρο μεταβάλει την αποστολή του υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς, στο θέμα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης.

Στην αίτηση της η Εκκλησία της Ελλάδος υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι: Είναι αντίθετη στο άρθρο 16 του Συντάγματος η παράλειψη του νέου οργανισμού του υπουργείου Παιδείας να εντάξει την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης στους σκοπούς του υπουργείου, κάτι που υπήρχε στον προγενέστερο οργανισμό του έτους 2014 (Π.Δ. 114/2014).

Γιατί αντιδρά η Εκκλησία

Δηλαδή, κατά την Εκκλησία, το υπουργείο Παιδείας αφαιρεί τη θρησκευτική αγωγή των νέων από την αποστολή του υπουργείου, τη στιγμή μάλιστα που σύμφωνα με το Σύνταγμα η «κρατική αποστολή της θρησκευτικής εκπαίδευσης των νέων αφορά σε μείζονα βαθμό τα μέλη της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Ακόμα ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), οι διατάξεις που περιορίζουν το δικαίωμα αυτοδιοίκησης επί των εσωτερικών ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων που αυτή εποπτεύει. Δηλαδή, διευκρινίζεται στην αίτηση ακύρωσης, οι νέες ρυθμίσεις θεσπίζουν κρατική εποπτεία και αποδίδουν αρμοδιότητες στη υπό σύσταση Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας για την άσκηση εποπτείας και συνδιοίκησης στην Εκκλησία της Ελλάδος επί θρησκευτικών και εκκλησιαστικών ζητημάτων.

Παραβιάζεται το δικαίωμα της θρησκευτικής αυτονομίας

Έτσι, όμως παραβιάζεται το δικαίωμα της θρησκευτικής αυτονομία καθώς οι εν λόγω διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 είναι αντίθετες στα άρθρα 3,12 και 13 του Συντάγματος και στα άρθρα 9 και 11 της ΕΣΔΑ, καθώς παρεμβαίνουν στην διοίκηση της θρησκευτική κοινότητας (Εκκλησία της Ελλάδος και τα εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα) και παραβιάζουν το δικαίωμα της θρησκευτικής αυτονομίας.

Ακόμα στην προσφυγή  τονίζεται  ότι η αρμοδιότητες που ανατίθενται στη νέα υπό σύσταση Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, είναι μη νόμιμες, για τον λόγο ότι δεν παρέχονται από καμία ειδική ή γενική νομοθετική εξουσιοδότηση.