Η Ελλάδα μετατρέπεται σε «παράδεισο» των επενδύσεων

Του Γιάννη Χαβιανίδη

“Παράδεισο” των επενδύσεων φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το συμβολικό τίτλο “επενδύω στην Ελλάδα“.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να άρει επενδυτικά εμπόδια ώστε η χώρα να μπει στην ψηφιακή εποχή, εφαρμόζοντας καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.

Μέσα από αυτό ο πρωθυπουργός ευελπιστεί ότι θα θεραπεύσει αδυναμίες του παρελθόντος που λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρεί να πετύχει τρεις μεγάλους στόχους. Πρώτον να αθροίσει πολλές μικρές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα αλλάξουν προς το καλύτερο το επιχειρηματικό περιβάλλον, δεύτερο να στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους και τρίτον να διασφαλίσει συνθήκες πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους.

Εκπληρώνοντας τους παραπάνω στόχους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται απόλυτα πεπεισμένος ότι θα προσφέρει πολύτιμες ανάσες στην υγιή επιχειρηματικότητα, βάζοντας παράλληλα τέλος στην άσκοπη ταλαιπωρία επενδυτών και εργαζομένων.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο υπέρ των επενδύσεων

Το νομοσχέδιο “επενδύω στην Ελλάδα” είναι αυτό που περιγράφει ο τίτλος του. Δίνει κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, δημιουργεί ενιαίο ψηφιακό χάρτη για να ξέρει τι μπορεί να κάνει σε κάθε χώρο, αναθέτει σε ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, ενώ μεταξύ άλλων θέτει δικλείδες αποτροπής της αδήλωτης εργασίας.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι θεσμοθετεί Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και προαιρετική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργιών.

Η προοπτική του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, εφόσον οι διατάξεις του εφαρμοστούν στην πληρότητά τους, τότε η ελάχιστη επίδραση του “επενδύω στην Ελλάδα” στο ΑΕΠ θα είναι +5 μονάδες τα επόμενα δέκα χρόνια.

Νέα “μόδα” τα τεχνολογικά πάρκα

Καινοτόμες θεωρούνται και οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται για την παροχή κινήτρων αναφορικά με την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, όπως είναι για παράδειγμα το εγχείρημα του “Thess Intec” στη Θεσσαλονίκη.

Με τα νέα δεδομένα, εφεξής για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης σε πάρκο δεν θα χρειάζεται πλέον –εκτός της άδειας εγκατάστασης- ούτε άδεια λειτουργίας. Θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι, εάν δεν θέλουν να αγοράσουν τον χώρο εγκατάστασης  θα μπορούν να επιλέξουν άλλες μορφές απόκτησης δικαιώματος χρήσης όπως η σύσταση εμπράγματος δικαιώματος, η μίσθωση, αλλά και η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στην περίπτωση δημοσίων κτημάτων.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη ενός πάρκου θα εγκρίνεται πλέον από τους γενικούς γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων και όχι από τις πολιτικές ηγεσίες τους. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, όλα τα παραπάνω είναι έμπρακτη  έκφραση του επιτελικού κράτος και της απο-πολιτικοποίησης των αποφάσεων τεχνοκρατικού χαρακτήρα.