Οι έξι τομείς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία

ι τομείς που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία σύμφωνα με τον «οδηγό επιχειρείν 2019» που εξέδωσε το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια είναι οι εξής:

– Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

– Λατομείων, ορυχείων, μεταλλείων και μεταλλοβιομηχανιών

– Κλάδος Κατασκευών και Δομικών υλικών

– Υποδομών – εκσυγχρονισμός και βελτίωση μεταφορικών υποδομών

– Αγροτικός τομέας και τρόφιμα

– Τομέας τουρισμού ειδικότερα μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα του

τουρισμού, κυρίως του ιαματικού και εκμετάλλευσης των φυσικών θερμών πηγών της χώρας

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό έγγραφο:

 

Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έχει θέσει ως στόχους της ενεργειακής της πολιτικής την αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα σε φωτοβολταϊκά, τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, όπως διαπιστώνεται και από την ετήσια Έκθεση (Οκτώβριος 2018) της Γραμματείας της Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΚ), η Βόρεια Μακεδονία μετά από μία μακρά περίοδο στασιμότητας έχει αρχίσει να θέτει εκ νέου σε κίνηση τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στον ενεργειακό τομέα, κυρίως μέσω του νέου ενεργειακού νόμου (σε ισχύ από το Μάιο του 2018), ο οποίος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την τρίτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

Ειδικότερα, ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή του κεκτημένου της Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΚ) στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα πάντα με την τελευταία Έκθεση της Γραμματείας της ΕΚ (Οκτώβριος 2018), όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της ενεργειακής κοινότητας έχουν σημειώσει πρόοδο στη μεταρρύθμιση των ενεργειακών τους τομέων (η μέση βαθμολογία υλοποίησης είναι περίπου 43%), αλλά απαιτούνται αναβαθμισμένες προσπάθειες. Από πλευράς κατάταξης βάσει επιδόσεων εφαρμογής, η Βόρεια Μακεδονία καταλαμβάνει την τρίτη (3η) θέση, μετά το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, οι οποίες παραμένουν πρωτοπόρες ως προς την εφαρμογή του κεκτημένου της Ενεργειακής Κοινότητας.

Η συνολικά εγκατεστημένη δυναμικότητα των μονάδων ΑΠΕ στη Βόρεια Μακεδονία (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) ανήλθε, το 2018, σε 133 MW (στοιχεία Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας). Το συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν οι μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες (72,5 MW), ενώ έπονται η αιολική ενέργεια (36,8 MW), η ηλιακή ενέργεια (16,7 MW) και το βιοαέριο (7 MW).

Η κρατική εταιρεία παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, Elektrani na Severna Makedonija (ESM), σε συνέχεια του διαγωνισμού που προκήρυξε τον Απρίλιο 2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου μεγάλης κλίμακας στη χώρα, ισχύος 10 MW, πλησίον του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου TPP Oslomej (περίπου 110 χλμ νοτιοδυτικά των Σκοπίων) ανακοίνωσε ότι, σχεδιάζει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του σταθμού, με στόχο να αντικαταστήσει πλήρως το παλιό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άνθρακα ισχύος 125 MW. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία υποστηρίζει χρηματοδοτικά το έργο κόστους 8,7 εκατ. ευρώ με 5,9 εκατ. ευρώ, επεσήμανε σημασία πιλοτικού αυτού έργου για την ενίσχυση παραγωγής ενέργειας στη χώρα από ΑΠΕ.

©Πηγή: amna.gr