Ίδρυση ερευνητικού ινστιτούτου για την ανάπτυξη των βορειοανατολικών περιοχών της Κίνας

Τζιλίν (Χinhua) – Ένα ερευνητικό ινστιτούτο ιδρύθηκε για
την περιφερειακή αναζωογόνηση και την
ανάπτυξη των βορειοανατολικών περιοχών
από το πανεπιστήμιο (Jilin University) στην πόλη
Τσανγκτσούν της επαρχίας Τζιλίν.
    Το νέο ινστιτούτο αναμένεται ότι θα
αποτελέσει μία πλατφόρμα για την
διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου,
ποιοτικής διαβούλευσης και
αποτελεσματικής επικοινωνίας επί τη βάσει
των πολλαπλών ακαδημαϊκών και ερευνητικών
αντικειμένων του.
 
Ν.Χ.
 
 
©Πηγή: amna.gr