Ικανοποίηση των δικαιούχων για την απόφαση του ΥΠΠΟ σε ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού

Την ικανοποίησή τους για την ανάκληση του περιορισμού ελεύθερης πρόσβασης σε χώρους πολιτισμού που ανακοίνωσε το ΥΠΠΟ, τροποποιώντας την ΚΥΑ της 1/7/2019, εκφράζουν ομαδικά σύλλογοι και σωματεία από διάφορες κατηγορίες δικαιούχων σε κοινή ανακοίνωσή τους. Τονίζουν, μάλιστα, ότι συνεχίζουν να υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο τους, «αυτόν της εξασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης σε χώρους Πολιτισμού για όλους τους πολίτες της χώρας, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις».

Συγκεκριμένα, η Πρωτοβουλία συντονισμού Συλλόγων και Σωματείων, την οποία ανέλαβε ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων και συμπεριλαμβάνει τον Σύλλογο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου προσωπικού ΥΠΠΟ, την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών και τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, αναφέρει ότι «ο Πολιτισμός και η Παιδεία, ως δημόσια αγαθά, οφείλουν να προσφέρονται δωρεάν σε όλους, και δεν μπορούν να μπαίνουν σε ζυγαριές δημοσιονομικού κόστους, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήρια εισπρακτικά, δεν μπορούν να προσεγγίζονται υπό πρίσματα οικονομικής “ανταποδοτικότητας”».

©Πηγή: amna.gr