Κενό 110 δισ. ευρώ μεταξύ πόρων και επενδύσεων

Ένα κενό 110 -112 δισ. ευρώ υπάρχει μεταξύ των πόρων χρηματοδότησης και των επενδύσεων στην Ελλάδα όπως τονίζει μελέτη της Pricewaterhouse, για τις πολιτικές διευκόλυνσης επενδύσεων  την οποία παρουσίασαν σήμερα στελέχη της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Κ. Μητρόπουλος,  ενώ οι απαιτούμενες  επενδύσεις σε επιχειρήσεις, τουρισμό, υποδομές, κατοικίες ανέρχονται σε 210 δισ. ευρώ, οι πόροι χρηματοδότησης  διαμορφώνονται σε μόλις 98 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας τις ξένες άμεσες επενδύσεις (10 δισ. ευρώ ετησίως), το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων  (31 δισ. ευρώ ετησίως – όταν σήμερα κινείται στα 6,5 δισ.), τα ίδια δανειακά κεφάλαια σε 35 δισ. ευρώ και τέλος απο τις ροές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η Pricewaterhouse οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 28,8% μεταξύ 1962- 1976, ενώ αργότερα μέχρι το 1994 έπεσαν στο 18,7%. Μεταξύ του 1988 και 2006 σημειώθηκε μια νέα άνοδος στο 21,6%, αλλά απο το 2008 και μετά μειώθηκαν στο 14,7%  του ΑΕΠ. Όπως συμπεραίνει η εταιρεία, για να αναπτυχθεί μια οικονομία με ρυθμούς του 4% απαιτούνται επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 21-22% του ΑΕΠ, δηλαδή ένα ποσό περί τα 40 δισ. ευρώ. Το  αθροιστικό επενδυτικό όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή οι επενδύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν φθάνει τα 500 δισ. ευρώ, κεφάλαια τα οποία δεν εισήλθαν στην οικονομία απο την έναρξη της κρίσης.

Ο επενδυτικός χάρτης

Το κενό των 110 δισ. ευρώ μεταξύ πόρων και επενδύσεων έχει εξήγηση. Χώρες όπως η Τσεχία, Ρουμανία, Σουηδία ή χώρες όπως η Μάλτα, το Βέλγιο έχουν επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 24% του ΑΕΠ. Άλλες χώρες όπως η Αγγλία διαθέτουν λιγότερες επενδύσεις αλλά διαθέτουν υπηρεσίες όπως η Αγγλία που διαθέτει ποσοστό 17,1%, ωστόσο αυτός ο τομέας προσελκύει κεφάλαια δηλαδή χρησιμοποιούν χρήματα που εισρέουν απο το εξωτερικό για να κινητοποιήσουν τις επενδύσεις. Η χώρα, όμως, δεν διαθέτει κατεύθυνση και ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο είναι ικανό να προσελκύσει κεφάλαια από ιδιωτικά πανεπιστήμια, τουρισμό για συνταξιούχους, νοσοκομεία για ξένους τουρίστες κλπ  Επιπλέον, Οι εταιρείες που δεν πραγματοποιούν επενδύσεις υστερούν τεχνολογικά και σύμφωνα με την Pricewaterhouse πρέπει να αυξηθούν κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως προκιμένου να καλυφθεί το κενό. Οι τομείς που υφίστανται χρηματοδοτικές ανάγκες σύμφωνα με την PWC είναι οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, τα έργα υποδομών, οι κατοικίες, αλλά και η ενεργή των «κόκκινων δανείων».

Για τις επιχειρήσεις οι ανάγκες χρηματοδότησης ανέρχονται σε 16,2 δισ. ευρώ και απαιτούν πρόσθετα ίδια κεφάλαια, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 8,4 δισ. ευρώ και πρόσθετα δάνεια 7,7 δισ. ευρώ. Στα ξενοδοχεία οι ανάγκες χρηματοδότησης φθάνουν τα 4,8 δισ. ευρώ ενώ παρατηρείται  ότι αρκετοί προορισμοί έχουν περίσσια κρεβάτια ενω άλλοι προορισμοί θέλουν επιπλέον κλίνες, άρα χρειάζεται καλύτερο marketing.

Ως πρός τα έργα υποδομών, υπάρχουν 83 προγραμματισμένα έργα υποδομών προς ολοκλήρωση μέχρι το 2022 με υπολειπόμενο προϋπολογισμό  21,6 δισ. ευρώ. Στα npl’s χρειάζονται συνολικά 16 δισ. ευρώ σε αυξήσεις κεφαλαίου για αναδιαρθρώσεις, εκκαθάριση, επενδύσεις τρίτων. Ένα μεγάλο «αγκάθι»  για τη χρηματοδότηση  στις επενδύσεις είναι και η συστηματική αρνητική καθαρή αποταμίευση, καθώς οι καταθέσεις ήταν διαχρονικά χαμηλότερες απο τον ιδιωτικό δανεισμό, έτσι υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης.

Τι προτείνει

Η μελέτη της PWC προτείνει μεταξύ άλλων σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 10 χρόνια, επανασχεδιασμό του φορολογικού συστήματος, φορολογικά κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις, αύξηση των συντελεστών απόσβεσης για μηχανήματα, δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών επί δεκαετία, μείωση των εταιρικών φόρων, φόρων συγκέντρωσης κεφαλαίου, ενίαια είσπραξη φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του προκαταβλητέου φόρου  για τα πρώτα πέντε έτη της επιχείρησης.