Κροατία: Στο Κοινοβούλιο το σχέδιο ενεργειακής στρατηγικής για την περίοδο μέχρι το 2030

Η κροατική κυβέρνηση απέστειλε στο κοινοβούλιο το σχέδιο στρατηγικής για την ενεργειακή ανάπτυξη μέχρι το 2030, το οποίο προβλέπει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
«Ο κύριος σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή ανεξαρτησία, ο ασφαλής και βιώσιμος εφοδιασμός, καθώς και η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού συστήματος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του οράματος μιας κοινής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια στην Κροατία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τόμισλαβ Τσόριτς δήλωσε ότι οι στόχοι της στρατηγικής περιλαμβάνουν τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και την ενίσχυση της προσφοράς ενεργειακών προϊόντων με την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών, ένα από τα οποία είναι ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στο νησί Κρκ.
Η στρατηγική βασίζεται στην αυξανόμενη, ευέλικτη και βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, την ανάπτυξη νέων υποδομών και εναλλακτικών οδών παροχής ενέργειας και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, με σκοπό την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050.
«Η στρατηγική θα επιτρέψει στην Κροατία να μεταβεί σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κυρίως με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» τόνισε ο κ. Τσόριτς.
Στο τέλος του 2018 το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας ήταν 28%. Μέχρι το 2030 το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί τουλάχιστον στο 32%, ενώ μέχρι το 2050 στο 65%. Το 2017 το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική, εγχώρια κατανάλωση ήταν 27,3%.
Ο υπουργός σημείωσε ότι θα δοθεί έμφαση στην παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής συνολικά, κυμαίνονται μεταξύ 378 δισ. και 461 δισ. κούνα ή μεταξύ 12,5 και 15 δισ. κούνα ετησίως.
(1 ευρώ=7,46 κούνα).
 

©Πηγή: amna.gr