Μαθήματα περιγεννητικής αγωγής στον δήμο Θεσσαλονίκης

Συνεχίζονται τα μαθήματα περιγεννητικής  αγωγής στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Τα μαθήματα στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εγκύων και των συντρόφων τους σε θέματα εγκυμοσύνης-τοκετού-θηλασμού και πραγματοποιούνται από το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με εθελόντρια μαία.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη από 25/04/2018 και ώρες 12:00-14:00, για πέντε (5) φορές, στο Πολιτιστικό Κέντρο Τριανδρίας Κατράκη 4.