Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε σχολεία στο Ηράκλειο Αττικής

Ικανοποίηση και ανακούφιση προκαλεί το πόρισμα μετά τη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα σχολεία στο Ηράκλειο Αττικής.

Όπως έκανε γνωστό ο δήμος Ηρακλείου, κανένα σχολικό ίδρυμα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτό προέκυψε από τις μετρήσεις που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα το επιστημονικό συνεργείο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή.

Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και ειδικοί ραδιοηλεκτρολόγοι γύρισαν όλα τα σχολεία του Ηρακλείου (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) μετρώντας τη στάθμη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός και πέριξ των σχολικών κτιρίων, διαπιστώνοντας ότι σε κανένα από αυτά δεν υπερβαίνεται (αντίθετα είναι κατά πολύ χαμηλότερο) το επιτρεπτό όριο.

Τι αναφέρει το πόρισμα για τη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας:

«Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις και τα όσα έχουν καθοριστεί στις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 31 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) με θέμα “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” και στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά”, συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μετρήσεων συμπεραίνουμε ότι όλες οι καταγεγραμμένες τιμές της πυκνότητας ροής ισχύος και της έντασης ηλεκτρικού πεδίου είναι κάτω από τα όρια αναφοράς που καθορίζονται από τον Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012).

Εν κατακλείδι μπορεί να αναφερθεί ότι σε κανένα από τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις δεν παρουσιάζεται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας».

Μπάμπαλος: «Έχουμε θωρακίσει την πόλη και τα σχολεία μας»

Την ικανοποίησή του για το πόρισμα εξέφρασε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος, λέγοντας:

«Η τεχνολογία έχει χίλια καλά όμως και κάποιες παρενέργειες. Ανάμεσα σε αυτές και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από πηγές όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Για να χαρούμε τα οφέλη των νέων τεχνολογικών μέσων πρέπει να έχουμε υπό έλεγχο αυτές τις παρενέργειες και να επεμβαίνουμε όπου τα όρια ξεπερνιόνται. Ευτυχώς, στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής έχουμε θωρακίσει την πόλη και κυρίως τα σχολεία μας, κάτι που έρχεται να επιβεβαιώσει και η έρευνα που πραγματοποιήσαμε με τον ΣΒΑΠ».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σύντομα και σε νέες μετρήσεις και σε επιπλέον στρατηγικά σημεία της πόλης.