Νέες ιδιωτικές συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο της Επανομής

Περίπου χίλιες ιδιωτικές συνδέσεις, με το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού της Επανομής, έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, με την εκτέλεση του έργου να έχει αναλάβει ανάδοχη εταιρία που προέκυψε από ανοιχτή δημοπρασία.

Τα βελτιωτικά έργα του αποχετευτικού δικτύου της Επανομής, ξεκίνησαν στα τέλη του 2009, αλλά λόγω προβλημάτων και καθυστερήσεων, σταμάτησαν, έχοντας χαθεί πολύτιμος χρόνος για την αποπεράτωση τους. Απότελεσμα αυτού, ήταν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2014, δίνοντας τελεσίγραφο αποπεράτωσης των έργων μέσα σε έξι μήνες, όπου σε περίπτωση αποτυχίας θα επιβαρυνόνταν ο δήμος με πρόστιμο που θα έφτανε τα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Η ολοκλήρωση του έργου σε δύο φάσεις

Τον Σεπτέμβριο του 2014, η νεοεκλεχθείσα τότε σημερινή δημοτική αρχή, με συντονισμένες κινήσεις πέτυχε να ξεπεράσει το πρόβλημα, να πετύχει τη μονομερή παραλαβή και την παράδοση του έργου σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάμβανε το εσωτερικό δίκτυο του αστικού ιστού της πόλης της Επανομής, ενώ η δεύτερη φάση το εξωτερικό δίκτυο, που περιελάμβανε τον περιαστικό ιστό της Επανομής (παραλία, Πάλιουρα κτλ) και σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο της Μηχανιώνας, με κατάληξη στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, στην περιοχή Αινείας, μεταξύ Ν. Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου.