Ο «αγώνας δρόμου» των Λεσχών Φιλάθλων μετά το «τελεσίγραφο» Αυγενάκη

Το τελεσίγραφο της διορίας του ενός μηνός που χτες (23/10) δόθηκε από το Υφυπουργείο Αθλητισμού προς τις Λέσχες Φιλάθλων για να νομιμοποιηθούν, με την επιστολή που απέστειλε ο Υφυπουργός Αθλητισμού προς την ΕΠΟ προκειμένου να ειδοποιηθούν οι ΠΑΕ και τα ερασιτεχνικά σωματεία, έφερε ήδη έντονη κινητοποίηση στο ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Θεωρείται βέβαιο, βάσει της διάθεσης που επικρατεί στα κυβερνητικά κλιμάκια για «μηδενική ανοχή» και «μέχρι τέλους αγώνα κόντρα στη βία στα γήπεδα» ότι όσες δεν συμμορφωθούν, θα υποχρεωθούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Το γεγονός, κιόλας, ότι η ΓΓΑ ανακοίνωσε τις μόλις 10 Λέσχες που είναι νομίμως εγγεγραμμένες στα Μητρώα της και ανάμεσά τους δεν υπήρχε καμία που να εκπροσωπεί τους οπαδούς π.χ. του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ ή και άλλων δημοφιλών ομάδων, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις που χρειάζονται ώστε να νομιμοποιηθούν, καταδεικνύει τον «αγώνα δρόμου» που θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου!

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση στις 28/12/2015 του τότε αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκου Τόσκα και του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού, Σταύρου Κοντονή, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλει μια Λέσχη Φιλάθλων για την εγγραφή της στο Μητρώο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι τα εξής:

– Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

– Καταστατικό που καταχωρίστηκε στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, εναρμονισμένο με τις διατάξεις των ν. 2725/1999 και 4326/2015 ως ισχύουν.

– Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε., με τα οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος για την εποπτεία και έλεγχο της Λέσχης.

– Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Λέσχης.

– Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της Λέσχης.

– Κατάσταση με τις ακριβείς και πλήρεις διευθύνσεις κατοικίας των μελών του Δ.Σ.

– Επίσημο αντίγραφο του Μητρώου μελών.

– Υπεύθυνη δήλωση για το αν η Λέσχη διαθέτει παραρτήματα και ποια είναι αυτά.

– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των μελών του ΔΣ της Λέσχης.

– Γραπτή ανανέωση της αρχικής συναίνεσης της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη δημιουργία της Λέσχης.

– Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί.

– Φορολογική ενημερότητα της Λέσχης.

Και τα παραπάνω, δικαιολογητικά, βεβαίως ισχύουν εφόσον η Λέσχη Φιλάθλων έχει ήδη συσταθεί (αναγνωριστεί) από το αρμόδιο δικαστήριο!

Σύμφωνα με το άρθρο 41Β παρ. 3 του ν. 2725/1999 για την αναγνώριση (σύσταση) λέσχης φιλάθλων από το αρμόδιο δικαστήριο, πέραν των προβλεπόμενων από τον Αστικό Κώδικα, για τη σύσταση κοινού σωματείου (καταστατικό του σωματείου, το οποίο πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από 20 μέλη, ιδρυτική πράξη και πρακτικό εκλογής προσωρινής διοίκησης, επίσης υπογεγραμμένη από τουλάχιστον 20 μέλη, αλλά και πίνακα των μελών προσωρινής διοίκησης πάλι με την υπογραφή 20 μελών) απαιτείται να έχουν επισυναφθούν στη αίτηση:

– Γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.,

– Απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κωλύματα εκ των προβλεπομένων στους νόμους,

– Υπεύθυνη δήλωση κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί.

– Επίσης πρέπει να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού κάθε Λέσχης ότι διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., ότι δεν μπορεί να είναι μέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των νόμων ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 και ότι επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

 

©Πηγή: amna.gr