ΟΑΣΘ: Τροποποίηση τεσσάρων λεωφορειακών γραμμών

Τροποποιήσεις στο συγκοινωνιακό έργο λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ. Συγκεκριμένα, έπειτα από σχετική απόφαση της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., από σήμερα, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, τροποποιείται η λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών 24, 26, 35, και 58. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις είναι οι εξής:

Οι τροποποιήσεις είναι οι εξής:
i.Λεωφορειακή γραμμή 24 «Πλατεία Ελευθερίας – Χίλια Δένδρα»
Σταθμαρχείο: Βενιζέλου
Διαδρομή Μετάβασης: Στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής: Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Εγνατία, … κανονική διαδρομή προς τα Χίλια Δένδρα.
Η διαδρομή επιστροφής δεν τροποποιείται.
Στάσεις:
Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):
⦁ «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
⦁«ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr: 1307) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα,
⦁«ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr: 1459) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τροποποιημένη διαδρομή η στάση «ΑΓΟΡΑ» (ivr:1040) – οδός Βενιζέλου.

ii. Λεωφορειακή γραμμή 26 «Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας»
Σταθμαρχείο: Βενιζέλου
Διαδρομή Μετάβασης: η διαδρομή προς την Τερματική Στάση Βενιζέλου δεν τροποποιείται.
Διαδρομή Επιστροφής: Στην κατεύθυνση προς την Καλλιθέα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής: Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά … κανονική διαδρομή προς την Καλλιθέα.
Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):
⦁ «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή οι στάσεις «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» (ivr:1345) – οδός Βενιζέλου, «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr:1024) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Καλλιθέα και «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr:1306) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Καλλιθέα.

iii.Λεωφορειακή γραμμή 35 «Μετέωρα – Βενιζέλου»
Σταθμαρχείο: Βενιζέλου
Οι τροποποιήσεις στη γραμμή είναι παρόμοιες με αυτές της γραμμής 26 «Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας».
Διαδρομή Μετάβασης: Η διαδρομή προς τον Τερματικό Σταθμό Πλατείας Ελευθερίας δεν τροποποιείται.
Διαδρομή Επιστροφής: Στην κατεύθυνση προς τα Μετέωρα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής: Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά … κανονική διαδρομή προς τα Μετέωρα.
Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):
⦁«ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή οι στάσεις «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» (ivr:1345) – οδός Βενιζέλου, «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr:1024) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Μετέωρα και «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr:1306) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Μετέωρα.

iv.Λεωφορειακή γραμμή 58 «Διασταύρωση Χορτιάτη – Βενιζέλου»
Σταθμαρχείο: Διασταύρωση Χορτιάτη
Διαδρομή: Η τερματική στάση της γραμμής είναι στα Νέα Δικαστήρια επί της 26ης Οκτωβρίου (ΤΣ Νέα Δικαστήρια, ivr: 1331).
Διαδρομή Μετάβασης: Στην κατεύθυνση προς τα Νέα Δικαστήρια η διαδρομή της γραμμής είναι η εξής: … Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου.
Διαδρομή Επιστροφής: Στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής: 26ης Οκτωβρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Εγνατία, … κανονική διαδρομή προς τη Διασταύρωση Χορτιάτη.
Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι παρακάτω στάσεις:
Διαδρομή Μετάβασης:
⦁«ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
⦁«ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
Διαδρομή επιστροφής:
⦁«ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr: 1307) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα,
⦁«ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr: 1459) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή οι στάσεις «Τ.Σ. Βενιζέλου» (ivr:1346) – Τερματική στάση επί της οδού Βενιζέλου και «ΑΓΟΡΑ» (ivr:1040) – Οδός Βενιζέλου.

©Πηγή: amna.gr