«Παραίτησαν» τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδα Φραγκιαδάκη

Με μια αιφνιδιαστική απόφαση τα μέλη του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας «παραίτησαν» σήμερα τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, χρεώνοντας του αστοχίες στο «ναυάγιο» της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, της πώλησης της θυγατρικής στη Ρουμανία, καθώς και στο θέμα του ασφαλιστικού ταμείου των υπαλλήλων της Εθνικής.

Μέχρι να επιλεγεί ο διάδοχός του, καθήκοντα προσωρινου διευθύνοντα συμβούλου θα ασκεί ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής διευθύνοντας σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς.

Ποιος είναι ο Παύλος Μυλωνάς

Ο Παύλος Μυλωνάς είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας από τον Ιούνιο του 2014, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2015.

Επίσης είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος των Δ.Σ. της Εθνικής Asset Management, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής και Α ‘Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd. Συντονίζει την Επενδυτική Επιτροπή της Τράπεζας και είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο Π. Μυλωνάς είναι πτυχιούχος στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.