Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ)

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2018.

Ψηφίστηκε ομόφωνα ο Εκτελεστικός Κανονισμός από την αρμόδια επιτροπή  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 26 Απριλίου, με τον οποίο παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ για τους αγρότες έως την 15η Ιουνίου, αντί της 15ης Μαΐου.

Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις των εθνικών αποφάσεων.