Πώς μπορεί να διαχειριστεί το άγχος ο αθλητής που κάνει πρωταθλητσμό;

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα αθλήματα απαιτούν αρκετές ικανότητες όπως πνευματική εγρήγορση, αναλυτικές ικανότητες, μνήμη, προβλεψιμότητα, στρατηγική και προσοχή και μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να ενισχύσουν την πνευματική ανάπτυξη των ατόμων.

Πρωταθλητισμός, άγχος και κατάθλιψη

Επίσης, τα αθλήματα αποτελούν έναν υγιή τρόπο έκφρασης, διασκέδασης και κοινωνικοποίησης.

Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πολλούς επαγγελματίες αθλητές να μιλόυν για το άγγος που τους καταβάλει και οδηγούνται ακόμα και στην κατάθλιψη.

Διαβάστε αναλυτικά στο runnfun.gr