Προθεσμία δέκα ημερών του Υπ. ΠΡΟΠΟ προς τις ΜΚΟ

Σε μια προσπάθεια να καταγραφούν όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με το προσφυγικό/μεταναστευτικό στο υπάρχον Μητρώο, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έδωσε προθεσμία δέκα ημερών ώστε να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο, καλεί όλους τους εκπροσώπους των ΜΚΟ να καταθέσουν τις αιτήσεις του. Εξάλλου η καταγραφή όλων των Οργανώσεων αποτέλεσε βασική εξαγγελία της κυβέρνησης προεκλογικά προς τη διαχείριση του προβλήματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό, όπως αυτό περιγράφεται στο καταστατικό τους, παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να καταθέσουν την αίτησή τους, με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου
Τμήμα Μητρώου Μ.Κ.Ο
Ευαγγελιστρίας 2 Αθήνα