ReGeneration: 1100 προσλήψεις σε 5 χρόνια

Το ReGeneration, με την ευκαιρία συμπλήρωσης πέντε ετών συνεχόμενης ανάπτυξης, ανακοίνωσε συγκεντρωτικά αποτελέσματα, που δείχνουν 1.100 προσλήψεις σε 400 συμμετέχουσες εταιρίες, ποσοστό ανανέωσης συμβολαίων 90% και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 7.700.000 ευρώ σε μισθούς νέων που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος

Αναλυτικότερα, στην πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος (Impact Report) παρουσιάζονται με αριθμούς τα πέντε χρόνια δράσης του ReGeneration, το οποίο στοχεύει στη δημοκρατικοποίηση της ευκαιρίας για μετα-πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, έχοντας καταφέρει να τοποθετήσει περισσότερους από 1.100 ταλαντούχους νέους σε οργανικές θέσεις εργασίας, σε 400 εταιρείες πανελλαδικώς. Από τις προσλήψεις αυτές, οι 600 πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2018 έως και σήμερα, γεγονός που καταδεικνύει την εκθετική ανάπτυξη του προγράμματος τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης αγγίζουν το 230%. 

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, έχουν συμπληρωθεί 170.000 ώρες εκπαίδευσης και έχουν προσφερθεί 16.000 ώρες εθελοντικής εργασίας. Το ποσοστό ανανέωσης συνεργασίας των εταιρειών με τους υποψηφίους του προγράμματος ανέρχεται στο 90%, οδηγώντας ουσιαστικά στη δημιουργία και διατήρηση οργανικών θέσεων εργασίας, αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητα και μειώνοντας σημαντικά την υποαπασχόληση, ενώ υπολογίζεται ότι έχουν ήδη δοθεί περίπου 7.700.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), σε μισθούς νέων που έχουν προσληφθεί μέσω του προγράμματος.

Το Impact Report περιέχει αποτελέσματα ερευνών από πιστοποιημένους φορείς σχετικά με τα στοιχεία της νεανικής ανεργίας, που πλησιάζει σε αριθμούς τους 900.000, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι απόφοιτοι στην Ελλάδα. Στοιχεία δίνονται σχετικά με ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες, το skills gap, τη μη αντιστοίχιση προσόντων ενός υποψηφίου με τις απαιτήσεις ενός εργασιακού ρόλου, που έχει επιπτώσεις στο συνολικό πρόβλημα. 

Στο Impact Report παρουσιάζονται στοιχεία ερευνών σχετικά με την ελληνική οικονομία, τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις του εργασιακού τομέα σε σχέση με την ανάπτυξη και τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ αναλύεται η σύνδεση μεταξύ των μεγάλων προκλήσεων της αγοράς εργασίας (έλλειψη δεξιοτήτων, νεανική ανεργία, υποαποσχολησιμότητα, χάσμα μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και brain drain) και πώς το ReGeneration έρχεται να δώσει το πλαίσιο των λύσεων που προσφέρει το οικοσύστημα του προγράμματος. 

Με αφορμή την έκδοση του Impact Report, ο συνιδρυτής του ReGeneration, Παναγιώτης Μαδαμόπουλος-Μοράρης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το ReGeneration δημιουργεί και προσφέρει στους νέους αποφοίτους τις ευκαιρίες που δεν έχουν, λόγω ελάχιστης προϋπηρεσίας και έλλειψης αξιοκρατικών κριτηρίων στην αγορά εργασίας, ενδεχομένως και μειωμένου προσωπικού κεφαλαίου (social capital), αλλά και λιγότερων ευκαιριών που μπορεί να έχουν οι νέοι που ζουν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. 

Το ReGeneration, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι το μεγαλύτερο και πιο πολυσυμμετοχικό πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με στόχο τη δημοκρατικοποίηση της ευκαιρίας των νέων πτυχιούχων για μετα-πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία στη χώρα μας. 

Αποτελεί μια δράση των Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic Forum, και δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην νεανική απασχολησιμότητα, στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, και του «brain drain». Απευθύνεται σε ταλαντούχους νέους πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, μέχρι 29 ετών, με 0-3 χρόνια προϋπηρεσίας, που ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και να ξεχωρίσουν στην Ελλάδα. Προσφέρει 6μηνη (κατ’ ελάχιστον) αμειβόμενη απασχόληση σε πολυεθνικές και μικρομεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα, 32 ώρες εκπαίδευσης με έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, 25 ώρες κοινωνικής προσφοράς σε επιλεγμένες ΜΚΟ και πρόγραμμα mentoring με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Είναι πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποστηρίζεται από τους: Coca-Cola, The Coca-Cola Foundation, The Hellenic Initiative και Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για περισσότερες πληροφορίες: www.regeneration.gr.

Επιλεγμένοι συνεργάτες, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες, την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους πόρους ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει άρτια το πρόγραμμα σε κάθε στάδιο, είναι οι Arctic Shores, ethelon, Job-Pairs, kariera.gr, Mindshare, OTE Αcademy και RSM.

Η κοινότητα των Global Shapers είναι μια πρωτοβουλία του World Economic Forum (WEF), του διεθνούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος που εδρεύει στην Ελβετία και αποτελείται από ένα δίκτυο Hubs, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό της Αθήνας. Το Global Shapers Athens Hub ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011, με στόχο να λειτουργήσει ως ο σύνδεσμος μεταξύ του WEF, του επιχειρηματικού και επιστημονικού χώρου, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και νέων προσωπικοτήτων, κάτω των 30 ετών, με ιδιαίτερες δεξιότητες και να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επικεντρωθούν στην επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων που αφορούν σε προβλήματα όπως η ανεργία των νέων, η επιχειρηματικότητα, η έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και ο εθελοντισμός στην Ελλάδα.
 

©Πηγή: amna.gr