Στις 49,3 μονάδες καταγράφηκε ο δείκτης PMI για τον βιομηχανικό τομέα τον Οκτ.

Πεκίνο (Χinhua) – Ο επιχειρηματικός δείκτης  (PMI) για τον

βιομηχανικό τομέα της Κίνας καταγράφηκε

στις 49,3  μονάδες τον Οκτώβριο, από 49,8 τον

Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στατιστικά

στοιχεία (NBS).

    Μία τιμή του δείκτη που είναι χαμηλότερη

από τις 50 μονάδες δηλώνει περιορισμό των

δραστηριοτήτων, ενώ όταν η τιμή του δείκτη

είναι πάνω από τις 50 μονάδες, δηλώνει

επέκταση.

 

Ν.Χ.

©Πηγή: amna.gr