Στις 52,8 μονάδες καταγράφηκε το δείκτης PMI για τον μη βιομηχανικό τομέα τον Οκτ.

Πεκίνο (Xinhua) – Ο επιχειρηματικός δείκτης (PMI) για τον μη

βιομηχανικό τομέα καταγράφηκε στις 52,8

μονάδες τον Οκτώβριο, έναντι 53,7 μονάδων

τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στατιστικά

στοιχεία (NBS).

Η τιμή του δείκτη άνω των 50 μονάδων

δηλώνει επέκταση, ενώ μία τιμή του κατά των

50 μονάδων, δηλώνει συρρίκνωση.

 

Ν.Χ.

©Πηγή: amna.gr