«Στοπ» στην αλιεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Να απαγορεύει την αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στους ποταμούς Πηνειό, Αχελώο, τις λίμνες Πλαστήρα, Σμοκόβου, σε παραποτάμους, χειμάρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια των προαναφερθέντων ποταμών και λιμνών, καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας.

Η σχετική απαγόρευση, με κάθε μέσο και κάθε εργαλείο, θα έχει ισχύ έως τις 3 Ιουνίου 2018 και έχει στόχο την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών.

Απαγορεύεται η αλιεία στη λίμνη Κάρλα για έναν χρόνο

Ειδικότερα σε ότι αφορά την έκταση της υπό δημιουργία λίμνης Κάρλας, στις τάφρους και σε όλες τις υδατοσυλλογές μέσα και γύρω από αυτήν η απαγόρευση ισχύει για ένα χρόνο, έως δηλαδή τον Απρίλιο του 2019.

Σε τµήµα της Λίµνης Σµοκόβου και συγκεκριµένα στην πληµµυρίδα που δηµιουργείται από τους παραποτάµους Κόκλα και Βίρνα και αριστερά της γέφυρας της Κτιµένης, η απαγόρευση ισύει έως την 30η Ιουνίου του 2018.

Οι ποινές που προβλέπονται

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι παραβάτες της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και 17 του Ν.Δ. 420/1970 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2040/1992).

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση – εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, οι Δασικές Υπηρεσίες και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές στην περιοχή αρμοδιότητάς των.