Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Tην Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, θα συνεδριάσει το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώραστις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Ορισμός των φορέων των κατηγοριών α΄ έως και στ΄ του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και των πολιτών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο ζ΄ του ίδιου άρθρου, που θα μετέχουν στην σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2019

Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση περί αυτοδίκαιης ανάληψης του συνόλου της οφειλής της υπό εκκαθάριση αμιγούς επιχείρησης Κ.Ε.Κ. προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη αναγκών στα Προγράμματα που αφορούν τον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής, στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus Gallus

Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Έγκριση περί καθορισμού νέων θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών των πρώην Τ.Ε.Ι. στην Π.Ε. Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών