Κατά της ευρωπαϊκής οικονομικής ενίσχυσης του Ιράν τάσσονται οι ΗΠΑ

Ενάντια στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των 20,7 εκατομμυρίων…