«Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι ο Σουμάχερ γνωρίζει»

 «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Σουμάχερ γνωρίζει». Αυτό είναι το σχόλιο που έκανε νεαρή εργαζόμενη…