Παιδιά με μεγάλο αδερφό καθυστερούν στην ομιλία

Τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερο αδερφό παρουσιάζουν χειρότερες γλωσσικές επιδόσεις από αυτά που έχουν μεγαλύτερη αδερφή,…