Ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο για την εξωστρέφεια

Τα τελευταία 4 χρόνια, περισσότερα από 14.000 άτομα στην κεντρική Μακεδονία και 120.000 συνολικά στην Ελλάδα…