Διεθνής επιστημονική συνάντηση για τον Ο. Φώσκολο

Η ελληνικότητα του ποιητή Νικολάου Ούγου Φώσκολου, όπως εκφράστηκε μέσα από την πολυτάραχη ζωή του και…