Την ελπίδα ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα εκφράζει ο Δρ. Γ. Αμανατίδης

Την ελπίδα ότι θα ληφθούν, από την ελληνική πλευρά, μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που…

Εφαρμογή για τον υπολογισμό του διοξειδίου του άνθρακα από δέντρα

Μία εφαρμογή για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα από τις…

Η Ολλανδία σκέφτεται να επιβάλει φόρο διοξειδίου του άνθρακα

Η ολλανδική κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει έναν φόρο διοξειδίου του άνθρακα για τις εταιρίες, δήλωσε ο…

Η Ευρωβουλή θέτει ως στόχο τη μείωση εκπομπών CO2 έως και 40%

Σχέδιο νομοθεσίας με την οποία τίθεται ως στόχος η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)…