ΕΛΠΕ: Μέρισμα ύψους 229 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου, καθώς και τα ετήσια για το…