Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Οι εκθέσεις αφορούν προηγούμενες κυβερνήσεις»

«Η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας αναφέρεται σε διαφθορά που αφορά προηγούμενες Κυβερνήσεις». Αυτό απαντά το…

Συμμετοχή της ΠΚΜ σε τρεις διεθνείς εκθέσεις τροφίμων στην Αθήνα

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της μακεδονικής γης, η…