Δήμος Καλαμαριάς: Εγγραφή πολιτών στους ειδικούς δημοτικούς καταλόγους

Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης  του Δήμου Καλαμαριάς, ανακοινώνεται ότι, οι πολίτες  των κρατών- μελών της…